დაბეჭდვა
გადასვლები: 10661

369   ხერხემლის განკურვნას (სწორედ განკურვნას) ეხმარება ევმინოვის მეთოდიკა. ვარჯიშები სრულდება სპეციალურ ორთოპედიულ მოწყობილობაზე — ევმინოვის პროფილაქტორზე.

   ევმინოვის მეთოდიკის მიხედვით ვარჯიშების უპირატესობა

   ხერხემლის დაავადებების მკურნალობა და პროფილაქტიკა ყველასთვის!

   თქვენ იძენთ ევმინოვის პროფილაქტორს ერთხელ!

   და ეს მთელს ცხოვრებაში და მთელი ოჯახისთვის!