დაბეჭდვა
გადასვლები: 12176

   სქოლიოზით დაავადებულთა სარეაბილიტაციო ცენტრ შ.პ.ს. „ვიტაში“ გვაქვს აქციები.

   საქართველოში მაცხოვრებელ ყველა პენსიონერს ვისაც სურვილი გაუჩნდებათ ანალოგიური მეთოდებით იმკურნალონ ჩვენს ცენტრში ისარგებლებენ 50%-იანი ფასდაკლებით, ასევე 20 წლამდე ასაკის მოზარდებს ძალიან ადვილად უვითარდებათ სქოლიოზი, ამიტომ აქედან გამომდინარე არის საშუალება, რომ ასევე ადვილად გაიმკურნონ სქოლიოზისგან, ოღონდ საჭირო იქნება და არის ამის გარანტიც, რომ თუ რეგულარულად 20 წლამდე ივარჯიშებენ ეგრეთწოდებულ ევმინოვის „პროფილაქტორზე“ და ჩაიტარებენ სრულ სარეაბილიტაციო კურსებს გაინკურნებიან სრულიად სქოლიოზისაგან. იმისათვის, რომ ხელსაყრელი იყოს ყველა იმ მოზარდისათვის ვისაც სურვილი ექნება გაიაროს ყველა ის სათანადო სარეაბილიტაციო კურსები სქოლიოზის დასამარცხებლად ისარგებლებენ 70%-იანი ფასდაკლებით.