დაბეჭდვა
გადასვლები: 14504

ბერძნულად ხერხემლის გამრუდებას, ანუ „გადახრას“ უწოდებენ. საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა. რომელიც გამოიხატება მისი გამრუდებით ფრონტალურ სიბრტყეში, მარჯვნივ და მარცხნივ. არსებობს სქოლიოზის სახესხვაობა:

სქოლიოზის გამოსავლენად არსებობს  რამოდენიმე სახის ტესტი: წინ გადახრის ტესტი – ამ დროს ექიმი ამჩნევს თუ რამდენად არის ხერხემლის სვეტი დეფორმირებული.

 რენტგენორგრაფიული მეთოდი – დიაგნოზის დასადასტურებლად უნდა იქნეს გადაღებული რენგენოგრამა, როგორც მჯდომარე ისე ვერტიკალურ მდგომარეობაშიეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ, თუ როგორ არის დეფორმირებული ხერხემლის სვეტი და ასევე შეგვიძლია დინამიკაში ვაკონტროლოთ მდგომარეობა, უქმნის თუ არა ჯანმრთელობას საფრთხეს.

მდგომარეობის  მიხედვით ექიმმა შესაძლოა გირჩიოთ დამატებითი გამოკვლევის ჩატარება, რომელსაც ქვია \"MRI\" (მაგნიტორეზონანსული გამოკვლევა), რომელიც საშუალებას გვაძლევს უფრო დეტალურად დავინახოთ სხეულის შიგნით არსებული სურათი. ეს მეთოდი უფრო ინფორმატიულია, ვიდრე რენტგენოლოგიური გამოკვლევა.

სქოლიოზის სიმპტომები:

სქოლიოზს ჩვეულბერივ არ აქვს სპეციფიური ნიშნები. მისი აღმოჩენა შეიძლება მოხდეს რუტინული შემოწმების დროს. 

თქვენ შესაძლოა შენიშნოთ:

სქოლიოზის ეტაპები დაახლოებით ასე გამოიყურება:

ჩვეულებრისამებრ იწყება ხერხემლის სვეტის ზრდის პერიოდში, ბავშობაში ან მოზარდობის ასაკში. ასევე შესაძლებელია სქოლიოზი გამოწვეული იყოს დაავადებით, დაზიანებით ან სამშობიარო ტრავმით, შესაძლოა იყოს მემკვიდრეობითიც, მაგრამ უმეტეს შემთხვევებში სქოლიოზის ეტიოლოგია  უცნობი რჩება.

სქოლიოზი პროგრესირებას ანუ ზრდას ბავშურ ასაკში იწყებს (ბიჭებში 6-15,ხოლო გოგონებში 3-6 წლიდან).

სქოლიოზის მკურნალობა მხოლოდ კომპლექსური სისტემითაა შესაძლებელი, რაც მოიცავს:

ხშირად, ასეთი კორსეტის გამოყენებას ექიმები თავის დაზღვევისთვისაც მიმართავენ, თუმცა ეს თვითმიზანი არაა, რადგან მას უკუჩვენებებიც საკმაოდ გააჩნია.

ამიტომაა მნიშვნელოვანი ,რომ მკურნალობა დიაგნოზის დასმისთანავე დაიწყოთ. ყველაზე კარგი კი დაავადების პრევენციაა. ბავშვებს, რომელთაც სისტემატურად უკეთებენ ადრეული ასაკიდანვე მასაჟებს და ფიზიოთერაპიულ პროცედურებს, არასდროს ემართებათ ეს დაავადება. თუმცა, ვიმეორებთ, მკურნალობა არასდროს არაა გვიან, მითუმეტეს ადრეულ ასაკში, როცა სქოლიოზის განკურნება სავსებით შესაძლებელია.

მკურნალობა დამოკიდებულია სქოლიოზის ფორმაზე. მსუბუქი ფორმის სქოლიოზი მკურნალობას არ საჭიროებს. რაც შეეხება მძიმე ფორმის სქოლიოზს, რომელიც იწვევს სუნთქვისა და გულის პრობლემებს, მოითხოვს მკურნალობას.

ექიმი დააკვირდება სქოლიოზის მიმდინარეობას, უარესდება თუ არა მდგომარეობა დინამიკაში, აქედან გამომდინარე დაგეგმავს მკურნალობას. 

სქოლიოზი ძირითადად  გავლენას არ ახდენს ორსულობაზე და მშობიარობაზე. წარსულში ზოგიერთი ექიმი ფიქრობდა რომ ორსულობა აუარესებდა სქოლიოზის მიმდინარეობას, მაგრამ დღეს ექიმებმა იციან რომ  ეს მოსაზრეება მცდარია.

სქოლიოზის დროს ბევრ ადამიანს დიდხანს არ უგრძელდება სიმპტომები. ზოგიერთს აწუხებს ზურგის ტკივილი მაგრამ ეს არ არის სერიოზული.

სქოლიოზის მძიმე ფორმის დროს როდესაც არ ხდება მკურნალობა, შეიძლება  სერიოზულად დააზიანდეს ფილტვები და გული. თქვენი ექიმი  ყურადღებით ადევნებს თვალყურს  დაავადების მიმდინარეობას და რაიმე პრობლემის შემთხვევაში განსაზღვრავს მკურნალობის ტაქტიკას .

სამკურნალო მასაჟის, სამკურნალო ტანვარჯიშის, ფიზიოთერაპიის და სხვა მეთოდების კომპლექსური გამოყენება თანმიმდევრულად, საშუალებას იძლევა, მიღწეულ იქნეს სასურველი შედეგი.

სამკურნალო ფიზკულტურა სქოლიოზის დროს:

სამკურნალო ფიზკულტურაში საუკეთესო შედეგები აქვთ ბავშვებს და მოზარდებს. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ამ ასაკში ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული საყრდენ-მამოძრავებელი აპარატი. სწორედ ამიტომ, ამ ასაკში მაქსიმალურად ეფექტურია მკურნალობა დგომის დაღვევის, სქოლიოზის, ბრტყელტერფიანობის, ფეხმრუდობის და ა.შ.

სამკურნალო ფიზკულტურის ჩატარებული კურსის ეფექტი, როგორც წესი, ნარჩუნდება მინიმუმ 6 თვით. კურსის დასრულების შემდეგ სპეციალისტი აძლევს პაციენტს რეკომენდაციებს სავარჯიშოების შესასრულებლად სახლის პირობებში. თუკი პაციენტი მათ რეგულარულად და სწორად შეასრულებს, ეფექტი განუსაზღვრელად დიდი დროით შენარჩუნდება.

სამკურნალო ფიზკულტურის ვარჯიშები სრულდება პროფილაქტორზე ეს არის განსაზღვრული, ინდივიდუალურად შერჩეული სავარჯიშოების კომპლექსი, რომელიც სპეციალურად აღჭურვილ დარბაზში ტარდება. სეანსის ხანგრძლივობა 40 წუთიდან 1 საათამდე მერყეობს.